דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

Skip Navigation Linksקישורי קרב

  
  
תיאור
  
  
  
  
משרד החינוךאתר משרד החינוך
אתר הבית של משרד החינוך
משרד החינוךכרטיסיה חדשה
החברה למתנ"סיםהחברה למתנ"סים
אתר הבית של החברה למתנ"סים
החברה למתנ"סיםכרטיסיה חדשה
תפנית בחינוךתפנית בחינוך
אתר הבית של תפנית בחינוך
אתר הבית של תפנית בחינוךכרטיסיה חדשה
מכללת קיימכללת קיי
מכללת קיי- תכנית שבילים בשיתוף תכנית קרב
http://www.kaye.ac.il/component/content/article/21-2012-02-18-15-27-24/תואר-ראשון/57-שביליםכרטיסיה חדשה
סנוניתסנונית
עמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב
http://www.snunit.k12.il/כרטיסיה חדשה
מכללת לוינסקימכללת לוינסקי
מכללת לוינסקי לחינוך
http://www.levinsky.ac.il/כרטיסיה חדשה
אורניםאורנים המכללה האקדמית לחינוך
אורנים המכללה האקדמית לחינוך
http://www.oranim.ac.il/sites/heb/pages/default.aspxכרטיסיה חדשה