דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

Skip Navigation Linksשיבוצי עובדים

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
חקר בעלי חייםיסודי ג' שפרעםאכראם עיאשה
0.00
0.00
0.00
5.00
0.00
0.00
0.00
5.00
כן
  
בוסתאן אל חאן - מגזר ערביגנ"י שעבמוחמד עיסא
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.00
לא
  
אומנות הג'גלינגבן גוריוןיונתן דהאן
0.00
0.00
6.00
0.00
4.00
0.00
0.00
10.00
לא
  
אומנות הג'גלינגהערבהיונתן דהאן
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.00
לא
  
משחקי שכונה עם ילדי הגןגנ"י אילתטל אוחנה
0.00
0.00
0.00
0.00
1.30
0.00
0.00
1.30
כן
  
תנועה ומחול-ת.מובנותאלמוגטל אוחנה
0.00
0.00
0.00
6.00
4.00
0.00
0.00
10.00
כן
  
משחקי שכונהגליםטל אוחנה
4.00
2.00
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.00
כן
  
תנועה ומחול-ת.מובנותגליםטל אוחנה
2.00
4.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.00
כן
  
תנועה ומחול-ת.מובנותעציון גברטל אוחנה
2.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
3.00
לא
  
תנועה ומחול-ת.מובנותקפלןדן חממי
6.00
0.00
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12.00
כן
  
תנועה ומחול-ת.מובנותאילן רמוןדן חממי
0.00
0.00
0.00
6.00
5.00
0.00
0.00
11.00
כן
  
תנועה ומחול-ת.מובנותיבנהרותי גלבר
0.00
0.00
0.00
0.00
5.00
0.00
0.00
5.00
לא
  
תנועה ומחול-ת.מובנותממ"ד אור תורהרותי גלבר
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
לא
  
תנועה ומחול-ת.מובנותישורוןרותי גלבר
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
לא
  
תנועה ומחול-ת.מובנותעוזיאלרותי גלבר
0.00
0.00
0.00
4.00
0.00
0.00
0.00
4.00
כן
  
תנועה ומחול-ת.מובנותאבני - חפץ ממ"דרותי גלבר
0.00
0.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.00
כן
  
תנועה ומחול-ת.מובנותבארירותי גלבר
0.00
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.00
כן
  
הילדים והנוער וטרניר צעירממ"ד בר אילןשיר אווז'ה
4.00
0.00
0.00
4.00
0.00
0.00
0.00
8.00
לא
  
הילדים והנוער וטרניר צעירבית חינוך רמוןשיר אווז'ה
5.00
0.00
0.00
6.00
0.00
0.00
0.00
11.00
כן
  
הילדים והנוער וטרניר צעירמשה הסשיר אווז'ה
0.00
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.00
לא
  
הילדים והנוער וטרניר צעירממלכתי טלשיר אווז'ה
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.00
לא
  
הבעות/מתבגריםביה"ס יונתןיעלי רהב סיון
6.00
0.00
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12.00
כן
  
הבעות/מתבגריםקמפוס דורהיעלי רהב סיון
0.00
0.00
0.00
6.00
0.00
0.00
0.00
6.00
כן
  
תאטרון ושעת סיפור מגזר ערביגנ"י נצרתלאלי אבו ליל
0.00
2.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
3.00
כן
  
מוסיקה - תחום סינקופהגנ"י באר שבע (מימוןאלנה שיימן
0.00
5.00
1.00
5.00
3.00
0.00
0.00
14.00
כן
  
כיתה חושבתשקדצביה חיה לייבקוביץ
7.00
7.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19.00
לא
  
מוסיקה - תחום סינקופהצפריריםשמואל פרומן
0.00
0.00
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.00
כן
  
יסודות מדעי המחשביבנאלימיכל דרייפוס
0.00
0.00
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.00
לא
  
יסודות מדעי המחשבניצניםמיכל דרייפוס
0.00
0.00
2.00
4.00
0.00
0.00
0.00
6.00
לא
  
יסודות מדעי המחשבהדריםמיכל דרייפוס
0.00
0.00
0.00
0.00
6.00
0.00
0.00
6.00
כן
1 - 30הבא