דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

Message
דף הבית

הודעות
הגשת תכנית כ"אדם תכנית" בבתי"ס וגנ"י - תשע"ט
09 אוגוסט
הנחיות להגשת תכנית כ"אדם תכנית" בבתי"ס וגנ"י - תשע"ט
 ​​​"אדם תכנית" הוא מי שמלמד ילדים תכנית העשרה שפיתח בעצמו, על סמך הידע שצבר בתחום דעת מסוים, על בסיס ניסיונו וערכיו, ובאמצעות רציונאל חינוכי בתחום התמחותו ומייצג בבית הספר או גני-הילדים את תפישות העולם של תכנית קרב.​​ 
סוגי "אדם תכנית" -
"אדם תכנית בתחומי ההעשרה - מדריכים השייכים לאחד מתחומי התוכן: תיאטרון ודרמה, חינוך מוסיקלי, אמנות, חינוך סביבתי, טכנולוגיות מתקדמות, מחול, תנועה וחנ"ג.
כלל "אדם תכנית" - מדריכים שאינם שייכים לאחד מהתחומים הנ"ל.

 
מצ"ב הנחיות מפורטות וטפסים להגשת תכנית לשנה"ל תשע"ט.​

טופס להגשת אדם תכנית - גני-תשעח.doc
טופס להגשת תכנית עבודה לאדם תכנית-בביס -תשעח.doc
תהליך קליטת אדם תכנית -גני-תשעח.docx
תהליך קליטת אדם תכנית-תשעח.docx