דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

Message
דף הבית

הודעות
טופס בקשת בגיר לקבל אישור משטרה לשנה"ל תשפ"ג
08 ספטמבר

שלום
במסגרת היערכות לשנת הלימודים תשפ"ג
רצ"ב טופס בקשת בגיר לקבל אישור משטרה – לפי חוק למניעת העסקת עבריני מין במוסדות.
את הטופס יש למלא בפרטים שלכם ולגשת לתחנת משטרה ולהוציא אישור .(ללא אישור משטרה תקף החל מ 08/2022 לא תוכל לעבוד בתכנית קרב)
את האישור יש לצרף בעת הצורך לנספח העבודה כפי שיורה לכם הרכז הישובי של תכנית קרב.

למען הסר ספק :

העסקה במסגרת תכנית קרב מותנת בהצגת אישור לפי חוק למניעת העסקת עבריני מין במוסדות חינוך ובחתימה על נספח 3 להסכם העבודה.