דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

אוק2016 טופס בקשה לפתיחת פעילות חד פעמית

 
 
תגובת בדיקה

פתיח
טופס בקשה לפתיחת ספק לפעילות חד-פעמית ו/או לאישור פעילות חד פעמית
שלום רב,
לפניך טופס בקשה לפתיחת ספק לפעילות חד-פעמית ובקשה לאישור פעילות חד פעמית.
לטופס שני חלקים: החלק הראשון עוסק בפרטים הנחוצים לפתיחת ספק, והחלק השני עוסק בפעילות עצמה.
בסוף הטופס ניתן לצרף את הקבצים הנחוצים (לחלופין, ניתן לשלוח אותם במייל):

*אישור ניהול ספרי חשבונות ע"פ חוק גופים ציבוריים – בר תוקף

*אישור על פטור מניכוי מס במקור – בר תוקף

*אישור ניהול חשבון בחתימת הבנק או צ'ק סרוק לדוגמא

*במידה וסמנת "חשבונית עסקה" יש להעביר מכתב מרואה חשבון, המעיד על מחזור עסקי המתיר עבודה למול חשבונית עסקה.

*במידה והנך עוסק פטור- יש לצרף תעודת עוסק פטור.

לאחר הלחיצה על הכפתור "סיום", הטופס מועבר לאישור פדגוגי של אדי גטלובסקי (מנהל היחידה הפדגוגית), ולאישור מנהלי .

בברכה, אליאס עידי,

הנהלת תכנית קרב.

שלח לרכז היישובי או מנהל תכנית *
*

אנא בחר את שם הרכז היישובי של תכנית קרב, מזמין הפעילות:
1. חובה לבחור את הרכז היישובי  (מזמין הפעילות) מהרשימה, וללחוץ "הוסף".

2.  תכניות ותחומי הבית- נא לבחור את מנהל התכנית/ראש התחום. 

3. הילי חבס- רשת ירוקה, כהן שולה - בנות מצווה.

4. הטופס ישלח לרכז היישובי / מנהל התכנית


**חלק א-עוסק מורשה, מלכר או עוסק פטור** *
*

חלק א- טופס פתיחת ספק חדש או אישור ספק קיים

האם הנך עוסק מורשה, מלכ"ר, עוסק פטור, או במסגרת "שכר מרצים"?
פטור ממעמ *
*
האם הספק פטור ממע"מ?
חשבונית עסקה
האם הספק מעוניין לעבוד בחשבונית עסקה*?
*למעוניינים לעבוד בחשבונית עסקה-יש להעביר מכתב מרו"ח המעיד על מחזור עסקי המתיר עבודה למול חשבונית עסקה.
שם איש הקשר, ושם הספק, קוד ספק *
*
שם ספק ואיש קשר של הספק:
 שם הספקשם איש/אשת הקשר
ציין שם ספק ואיש/אשת קשר:
מספר תיק במס הכנסה *
*
ציינ/י עפ"י סוג הספק (עוסק מורשה /עוסק פטור/ מלכ"ר/שכר מרצים)
נא לציין מספר בשדה הרלוונטי:
 מס' תיק במס הכנסהעוסק פטורעמותה (מס' מלכ"ר)שכר מרצים (ת"ז)
מספר
טלפון נייח, טלפון נייד, ומספר פקס *
*
פרטי התקשרות
 פקסטלפון ניידמשרד/בית
טלפונים
כתובת ספק *
*
כתובת ספק
 רחובמסישובמיקודת.ד
כתובת ספק
דואל *
*

כתובת הדוא"ל שלך

1. עם הלחיצה על "סיום" הטופס ישלח לכתובת שהזנת, ולמנהל הפדגוגי.
3. ניתן להזין מספר כתובות הדוא"ל בתיבה, ולהפריד בין הכתובות באמצעות ; (נקודה פסיק).


שם וקוד הבנק *
*
פרטי בנק-בחר את שם וקוד הבנק:
בנוסף, יש לשלוח לאחר מכן צילום המחאה.
קוד ושם הסניף, ומספר חשבון
ציין את שם וקוד הסניף, ומספר החשבון:
 קוד הסניףשם הסניףמספר החשבון
קוד הסניף, שם הסניף, ומס' החשבון: