דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

אוק2016 טופס פעילות חד פעמית נוספת

 
 
תגובת בדיקה

שם הספק וטלפון *
*
פרטי פעילות חד פעמית נוספת
הטופס הנוכחי מיועד לך אם כבר מילאת טופס פתיחת ספק, ובה פעילות חד פעמית אחת, ויש לך פעילות נוספת.
יש למלא בטופס הנוכחי את פרטי הפעילות הנוספת.
שם הספק, טלפון:
 שם הספקטלפון
ציין:
מספר תיק במס הכנסה *
*
ציינ/י עפ"י סוג הספק (עוסק מורשה /עוסק פטור/ מלכ"ר/שכר מרצים)
נא לציין מספר בשדה הרלוונטי:
 עוסק מורשהעוסק פטורעמותה (מס' מלכ"ר)שכר מרצים (ת"ז)
מספר
דואל *
*
דוא"ל

הכנס את כתובת הדוא"ל שלך

1. עם הלחיצה על כפתור "סיום" הטופס ישלח לכתובת שהזנת, וגם למנהל הפדגוגי.

2. ניתן להזין מספר כתובות הדוא"ל בתיבה, ולהפריד בין הכתובות באמצעות ; (נקודה פסיק).


שלח לרכז היישובי או מנהל תכנית *
*

אנא בחר את שם הרכז היישובי של תכנית קרב, מזמין הפעילות:
1. חובה לבחור את הרכז היישובי  (מזמין הפעילות) מהרשימה, וללחוץ "הוסף".

2.  תכניות ותחומי הבית- נא לבחור את מנהל התכנית/ראש התחום. 

3. חבס הילי- רשת ירוקה, כהן שולה - בנות מצווה.

4. הטופס ישלח לרכז היישובי / מנהל התכנית


המוסד מזמין הפעילות
המוסד החינוכי- יש לבחור את המוסד המזמין את הפעילות הראשונה.
שמות המוסדות מופיעים באופן הבא:
שם הרשות- שם המוסד-סמל המוסד.
הרשימה ממוינת לפי שם הרשות מא-' ועד ת'.