דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

הנהלת תכנית קרב הנהלת תכנית קרב

הנהלת תכנית קרב אחראית על הובלת התוכנית, ניהולה, וקביעת היעדים בכל שנת פעילות בהתאם לחזון ולמטרות של תכנית קרב.

ההנהלה שוקדת על פיתוח מתמיד של תכניות ותכנים  המביאים לידי ביטוי את הניסיון הרב שנצבר בהרחבת ידע עולם והמיומנות שאינם חלק מתכנית הלימודים הרשמית.

במקביל מקפידה על הניהול התקין של התוכנית, שמירה של העבודה על פי המתחייב מהשותפות שבין משרד החינוך ,רשויות והורים