דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

הערכה, מידע ומדיה יחידת הערכה, מידע ומדיה

תפיסת העבודה משלבת בחירה של אנשי מקצוע מומחים בתחום הערכה והעסקתם כעובדים קבועים בארגון, המחויבים למטרותיו. שילוב זה מאפשר לאנשי ההערכה לתעד, לעקוב ולשקף לאורך זמן התפתחויות ושינויים שעובר הארגון. חברי היחידה מנהלים ומפעילים את מסד הנתונים של תכנית קרב, אתר קרב ומערכת הסקרים המקוונת.
היחידה הפנימית להערכה ולמידע מבוססת על תפיסת עבודה המשלבת בין בחירת אנשי מקצוע מומחים בתחום הערכה ובין העסקתם כעובדים קבועים בארגון, המחויבים למטרותיו. שילוב זה מאפשר לאנשי ההערכה לתעד, לעקוב ולשקף לאורך זמן התפתחויות ושינויים שעובר הארגון. היחידה שואפת לקדם תרבות הערכה ולהטמיע אותה בארגון בדרכים רבות: • ניהול מסד הנתונים של תכנית קרב והפקת דוחות בהתאם לדרישה. • פיתוח כלי הערכה מקוונים והפעלת מערכת סקרים מקוונת - היחידה מפתחת מגוון כלי הערכה מקוונים, המוצעים לשימוש של בעלי העניין השונים לצורך הערכה מעצבת, כגון: שאלוני משב מקוונים ודוח אוטומטי לתלמידים שאלוני משוב מקוונים ודוח אוטומטי לגננות תצפיות מקוונות על שיעורי קרב ודוח מקוון לתכנית ההעשרה. • הפקה וכתיבה של דוחות הערכה על פעילויות ותהליכים שעובר הארגון - היחידה מעריכה כל שנה מושאים קבועים כגון: - עבודת תכניות העשרה בבתי הספר ובגני הילדים. - היבטים בעבודת מדריכי קרב. בנוסף מעריכה היחידה מושאים שנתיים מתחלפים על פי צרכי הארגון. • ליווי מחקרי הערכה חיצוניים על תכנית קרב • פרסום מחקרים בכתבי עת אקדמיים בנושא הערכה והצגה בכנסים מקצועיים יחידת המדיה אחראית על ניהול ותפעול אתר הבית של תכנית קרב ועל פעילות התכנית ברשתות החברתיות (כדוגמת פייסבוק). היחידה מפתחת ומתאימה כלים מקוונים לשימוש אנשי התכנית ומסייעת בצרכים הקשורים לתחום המדיה.