דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

חשבות חשבות

יחידת החשבות אמונה על המערך הכספי של תכנית קרב, כולל דיווחים למשרד החינוך, לרשויות ולמוסדות, בניית התקציב, בקרתו והדיווחים הקשורים אליו.
היחידה כוללת, את חשבת תכנית, כלכלן, תקציבנים אזוריים והנהלהת חשבונות.