דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

יחידת הדרכה יחידת הדרכה

ייעודה של יחידת ההדרכה הוא פיתוח המקצועיות של המדריכים והמדריכות הפועלים בכיתות ובגנים וזאת באמצעות יצירת תכנים וכלים פדגוגיים הנגזרים מתפיסת העולם ההומניסטית והחברתית והטמעתם בקרב תכניות ומדריכים. היחידה פועלת להבניית הידע הפדגוגי של הארגון, הפצתו והנחלתו למדריכים ושאר שותפי התפקיד בארגון.
התפיסה החינוכית של תכנית קרב נשענת על תפיסות חינוך הומניסטיות וחברתיות הרואות את האדם, צעיר ובוגר, כבן חורין ואחראי לגורלו; תפיסה הרואה בשונות בין בני אדם יתרון ומאמינה בזכות השווה של כל יחיד לממש את עצמו בזיקה לחברה בה הוא חי ופועל. תהליך החינוך, לפי תפיסה זו, הוא תהליך שלם הכולל רכיבים קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים כאחד. אנו רואים בשיעור בכיתה ובגן, במפגש האישי והקבוצתי של מדריך ומדריכה עם ילדים וילדות זירה מרכזית למימוש התפיסות החינוכיות של תכנית קרב.