דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

יחידה פדגוגית יחידה פדגוגית

היחידה הפדגוגית אחראית על פיתוח  והטמעה של תפיסת ההעשרה השלמה שפיתחה תכנית קרב לאורך שנות פעולתה.  היחידה יוצרת  תכנים, כלים ותהליכים פדגוגיים וארגוניים למימוש תפיסות אלו. אלו היא עושה זאת על ידי כתיבה, הדרכה, הנחיה וליווי של מדריכי ומדריכות התכנית כך שפעולת ההעשרה הקרבית בשיעור בבית הספר או בגן, ביישוב וברשות, תממש תפיסות אלו בפעולת השטח שלה עם ילדים וילדות, צוותי מורים וגננות, אנשי חנוך והורים.  היחידה הפדגוגית פועלת דרך זרועות הביצוע השונות שלה: תחומי ותכניות הבית, יחידת ההדרכה והגנים, יחידת הגישור ומרכז הפיתוח שלה.
תפיסה העשרה השלמה ניצבת על עקרונות החינוך ההומניסטי והפרוגרסיבי ומעמידה במרכזה את הלמידה וההתחנכות כתהליך מתפתח שאינו מסתכם ב"חשיפה" או "גירוי". על פי גישה זו מטרתה של ההעשרה לאפשר לילדים וילדות התנסות שיטתית ומובנית בחוויות של מסוגלות, הישג, סקרנות וביטוי –במתכונת משוללת תחרות, השוואה ויחסיות;  גישה זו שמה דגש על הקשבה ודיאלוג , על למידה חווייתית ופעלתנית המאפשרת התנסות ביצירת הישגים (לימודיים, רגשיים, חברתיים, תרבותיים), בעלי ערך אישי וחברתי שנותן משמעות לילד ולילדה כסובייקט פעיל, כחלק ממרקם חברתי ותרבותי רחב. היא מקדמת שיתופיות ילדים וילדות כך שקולם וקולן ישפיע על סביבות החיים שלהם ושלהן. היא מדגישה חינוך מגדרי, ועוסקת דרך יחידת המגשרים שלה בפיתוח כשירות ורב תרבותית.     
היחידה הפדגוגית של תכנית קרב רואה בהון תרבותי אחד מהמפתחות לצמצום פערים ושוויון הזדמנויות ולכן רואה בחינוך לתרבות תוך התנסות ביצירת תוצרים תרבותיים בתחומי האמנויות היפות, טכנולוגיות מתקדמות, חינוך לקיימות ועוד, חלק מהותי מכל מערכת חינוכית. גישה זו נותנת אמון ומכירה בערך הידע של כל אחד ואחת מאנשי השטח שלה. והפדגוגיה שלה מתפתחת דרך היזון חוזר בין תיאוריה לשטח. בפדגוגיה זו לקולם ונקודת מבטם של הילדים והילדות יש משקל וערך ויש ניסיון מתמשך לשלב אותו בתהליכי למידה ופיתוח.

שותפי תכנית קרב:
משרד החינוך- המעורבות של משרד החינוך בתכנית קרב הלכה וגדלה לאורך שנות פעילותה. בתחילת דרכה הוא היה שותף מרכזי לכניסתה למערכת החינוך.  הוא גורם מממן מרכזי ואחראי על הרחבתה לאורך השנים והפיכתה לתכנית ההתערבות הגדולה ביותר שלו במערכת החינוך, בעזרת מכרזים שיצאו מטעמו פעם ב- 4 שנים. למשרד אחריות כוללת על העבודה התפעולית והפדגוגית של התכנית. עם יציאתה של קרן קרב מהתכנית, בחר משרד החינוך להמשיך ולהפעיל אותה מטעמו.
החברה למתנסי"ם- זכתה במכרז הניהול והתפעול של תכנית קרב ביחד עם עמותת תפנית בחינוך מיסודה של קרן רש"י . תכנית קרב שייכת לזרוע התוכן והקהילה של מטה החברה למתנסי"ם ביחד עם תכניות ארציות נוספות של החברה שפותחו על ידה.  החברה מעוניינת ביצירת שיתופי פעולה שונים  עם התכנית במטרה להרחיב ולהעמיק  את עבודתה ברשויות השונות ואת השפעתה בשדה החינוכי בכלל.
העמותה לתפנית בחינוך מיסודה של קרן רש"י- זכתה  במכרז הניהול והתפעול של תכנית קרב עם החברה למתנסים. תכנית קרב היא תכנית נוספת בסל התכניות של העמותה. העמותה מפעילה שיתופי פעולה עם תכנית קרב בפעילויות העשרה שונות בבתי  הספר ובגני הילדים בהם יש פעולה של שני הגופים.  
  
          ​
​​​​
​​​​​                                ​יחידת הדרכה