דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

רכש רכש

מחלקת רכש בתכנית קרב - עוסקת בכל תחומי הרכש של פעילויות, תכניות ורכש טובין.
מחלקת רכש יושבת במטה החברה למתנ"סים. היא עוסקת בהתוויית מדיניות הרכש בתכנית קרב ,קביעת תכניות עבודה רב-שנתיות, וניהול משא ומתן בהקשרים גלובאליים וברמות גבוהות. כמו כן , עוסקת המחלקה ביישום מדיניות הרכש והוצאתה לפועל, באמצעות איתור ספקים, פרסום מכרזים ומסמכי בקשה לקבלת הצעות מחיר, ניהול משא ומתן ועוד וזאת למול כל אזורי קרב הפועלים מצפון הארץ ועד דרומה. בין היתר מקיימת המחלקה באופן שוטף אינטגרציה למול מחלקת הכספים, האדמנסטרציה התפעול והפדגוגיה. יוזמי הרכש, או "לקוחות הפנים" של תכנית קרב , הן היחידות הארגוניות הזקוקות לשירותיה של יחידת הרכש שכל יחידה הנה בעלת תקציב ומנהלת את רכישותיה תחת נהלים מתווים מהארגון . כחלק מתפקידי הרכש להלן הפעולות הרווחות שמחלקת הרכש מבצעת בתכנית קרב: חיסכון כספי משמעותי התורם לרווחיות התכנית. קיצור זמני אספקה והגדלת ערך המוצרים, הפעיליות והשירותים הנרכשים. התמקצעות, ייעול תהליכים, שיפור בשירות הניתן ליחידות הקצה בתוך הארגון וללקוחות חיצוניים. מזעור כשלים, סיכונים וחשיפה במערך הרכש של תכנית קרב. שמירה יעילות תפעולית ושמירה על מסוגלות להיות תחרותי יותר ובכך להגדיל את נתח השוק על חשבון מתחריו.