דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

אזור מרכז אזור מרכז

אזור המרכז  של תכנית קרב משתרע בין רחובות בדרום לבין נתניה בצפון. סך הכול משתתפות בתכנית קרב באזור עשרים ושלש רשויות.
רוב הרשויות באזור הינן רשויות עירוניות בינוניות עד גדולות. פריסת התכנית ברשויות אלו רחבה, והעבודה מתקיימת בכול בתי הספר היסודיים, בחלק מחטיבות הביניים ובגני הילדים.
בנוסף להעשרה איכותית במגוון של תחומי דעת, אנשי קרב מקיימים פעילויות יישוביות ומרכזיות, לדוגמא פרויקט: קולנוע, מוסיקה, רובוטיקה, אמנות, מחול  ועוד. התכניות העירוניות נבחרות בשיתוף ההורים והרשות ובאות לתת ביטוי לרצונות ולקדימויות של הרשויות ומוסדות החינוך בישובים השונים.
כתובת המשרד - רח' המלאכה 4 (קומה 5), ת.ד. 573 לוד 7110601. טלפון: 073-287-2000.

ממאפייני האזור – רוב הרשויות בהן עובדת התכנית באזור המרכז הינן רשויות עירוניות בינוניות עד גדולות. פריסת התכנית ברשויות הללו היא רחבה: העבודה מתקיימת בכול בתי הספר היסודיים, בחלק מחטיבות הביניים ובגני הילדים.
התכנית עובדת גם  במספר מצומצם של רשויות מקומיות. במרבית המקרים התכנית פועלת בכול מוסדות החינוך שברשות.
תחרותיות היא אחת  ממאפייני האזור. באופן טבעי  קיימים גופים רבים במרכז המציעים לרשויות ולמוסדות החינוך להפעיל עבורם תכניות העשרה. נושא זה מאתגר כמובן את תכנית קרב.
המימון העצמי – מאפיין נוסף. רשויות חזקות  יחסית שאינן זכאיות להשתתפות המדינה במימון תכנית קרב, בחרו בכול זאת להפעיל את התכנית במימון עצמי של הרשות וההורים.
צוות קרב באזור המרכז  כולל רכזים יישוביים ורכזות יישוביות, ואנשי מנהלה , תקציבים, טיפול בכוח אדם ורכש. אנשי צוות המרכז רובם וותיקים בתכנית ועושים את מלאכתם תוך מחויבות רבה.
הדגשי עבודה –  בנוסף להעשרה איכותית במוסדות החינוך במגוון של תחומי דעת, אנשי קרב מקיימים פעילויות יישוביות ומרכזיות, לדוגמא פרויקט קולנוע רחב הקף ברחובות, פרויקטים במוסיקה, רובוטיקה, תערוכות אמנות, מחול  ועוד. התכניות העירוניות נבחרות בשיתוף ההורים והרשות ובאות לתת ביטוי לרצונות ולקדימויות של הרשויות ומוסדות החינוך בישובים השונים
אתגרים מיוחדים
שימור - על מנת לשמר את הרשויות שפועלות עמנו לאורך שנים אנו מקפידים על עבודה מקצועית ואיכותית. אנו קשובים מאד לצרכי השטח ומשתדלים לתת מענים מתאימים, חותרים להתחדשות מתמדת ולמצוינות.
הרחבת הפעילות – אנו מעוניינים להרחיב את היריעה ולאפשר ליותר תלמידים באזור המרכז ליהנות מעבודתה של תכנית קרב. אנו שמחים על המוניטין האיכותי שיצא לתכנית, המביא רשויות נוספות וועדי הורים לפנות ולבדוק אפשרות של הצטרפות.