דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

כנס מוסיקה במרכז קלור כנס מוסיקה במרכז קלור

כנס מוסיקה במרכז קלור
כנס מקהלות של תכנית קרב במרכז קלור בהשתתפות מקהלות בית ספר אביטל מהגולן ובית ספר עלי גבעה ולב העמק מגליל עליון ומקהלת צליל. הכל בניצוחה של סמדר ימיני מנהלת תחום המוזיקה בתכנית קרב בצפון שיזמה והפיקה כולל סדנאות תנועה וצליל. המורה למוזיקה אנדראה כובש מתכנית קרב ומנצחות המקהלות הנוספות.
גרינברג שמעון
תלמידים; הורים; מדריכים
17/05/2017 08:00
17/05/2017 15:00
מרכז קלור
יסודי
כנס מקהלות של תכנית קרב במרכז קלור בהשתתפות מקהלות בית ספר אביטל מהגולן ובית ספר עלי גבעה ולב העמק מגליל עליון ומקהלת צליל. הכל בניצוחה של סמדר ימיני מנהלת תחום המוזיקה בתכנית קרב בצפון שיזמה והפיקה כולל סדנאות תנועה וצליל. המורה למוזיקה אנדראה כובש מתכנית קרב ומנצחות המקהלות הנוספות.
רכזים יישוביים: שמעון גרינברג ויוספה ראובני