דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

אזור צפון אזור צפון

אזור הצפון בקרב משתרע בין חדרה ובית שאן בדרומו ועד לגבול הצפון.
בפעילות המסובסדת באזור משתתפות כחמישים רשויות, רשויות נוספות משתתפות במודל מימון עצמי מלא.
ייחודו של האזור במגוון התרבותי- חברתי של המשתתפים בו. אם במגזר הדובר ערבית ואם במגזר היהודי דרך רשויות אזוריות, מועצות מקומיות ואף ערים. המשותף לכולם הינו המאפיין הפריפריאלי והצמא להעשרה איכותית.
צוות הצפון רואה עצמו שותף דרך מלא לצוותי החינוך במוסדות ולקברניטי היישובים במהלכים החינוכיים משלבי החשיבה ועד לביצועם.
כתובת המשרד: מושב שורשים, ד"נ משגב 20164. טלפון: 04-9887503.

אזור הצפון של תכנית קרב משתרע בין מג'דל שאמס, מטולה ונהריה בצפון ועד לבית שאן וחדרה בדרום. סך הכול משתתפות בתכנית קרב באזור הצפון כחמישים רשויות במתווה הרגיל ועוד רשויות במתווה המימון העצמי.

ממאפייני האזור – מאפייני האזור על הרשויות שבו מגוונים מאוד. רשויות מקומיות קטנות לצד ערים ומועצות אזוריות. אוכלוסיה המאופיינת על שלל המגזרים והמאפיינים הסוציואקונומיים. הפעילות מתקיימת בבתי הספר היסודיים, במעט מחטיבות הביניים ובגני הילדים.

אחד ממאפייני האזור הבולטים הינו המגוון. חלק מרכזי בפעילות הינו במגזר הדובר ערבית. ברשויות רבות ישנם מוסדות דתיים או חרדיים לצד מוסדות ממלכתיים וחלק מהצוות פועל מול כל הגוונים החברתיים- תרבותיים הללו.

פעילות של מימון עצמי ברשויות אשר אינן בעלות יכולות כלכלית איתנה הינה הוכחה למקצועיות ואיכות פעילותה של קרב באזור.

צוות קרב באזור הצפון – הצוות כולל רכזים ורכזות, וכן אנשי מנהלה המטפלים  בתקציבים, טיפול בכוח אדם ורכש. אנשי צוות הצפון, אלו שבשטח ואלו שבמשרדים מביאים ניסיון רב לצד שירותיות ותחושת שליחות איתנה.

הדגשי עבודה –  בנוסף להעשרה איכותית במוסדות החינוך במגוון של תחומי דעת, אנשי קרב מקיימים פעילויות יישוביות ומרכזיות, בכל רשות על פי ההתאמה אליה, למוסדות ולהחלטות וועדות ההיגוי.
נראה שנכון לומר שהצוות רואה עצמו כשותף טבעי וחשוב לכל מהלך של מנהלי המוסדות והרשויות והמבט הכולל על טובת מערכת החינוך נמצא תמיד מול עינינו.