דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

תפעול פדגוגי ארצי יחידת תפעול פדגוגי

יחידת התפעול הפדגוגי מביאה לשטח את תרבות ההתערבות והדיאלוג של תכנית קרב. הדיאלוג מתקיים באמצעות הרכזים היישוביים, והוא מהווה אבן יסוד בשיח המתקיים בין מעגלי החינוך השונים בישובים ובמוסדות החינוך. היחידה אחראית על  הקשר עם הרשויות, קליטה וליווי מדריכים, עבודה שוטפת עם מוסדות החינוך, ייזום והפעלה של פרויקטים יישוביים וארציים תוך שיתוף פעולה עם יחידות בארגון ומחוצה לו.
התפעול מחולק לארבעה אזורים. בכל אזור מנהל\ת אזור, ולצידו צוות של רכזים אזוריים, תקציבן\ת, מנהלנית, כוח אדם ורכש. כל אלה נותנים שרות למדריכים ומדריכות, מנהלי בתי ספר ואנשי רשויות.
יחידת התפעול הפדגוגי אחראית על התפעול השוטף והפעלת התכנית בישובים ובמוסדות החינוך באמצעות מנהלי האזורים, הרכזים היישוביים ורכזות גני הילדים,  ובעזרת רכזי בתי הספר.

הרכזים היישוביים מביאים לשטח את מודל ההתערבות של תוכנית קרב הבא לידי ביטוי באופן הפעולה שלהם כמו גם ביישום של תוכניות העשרה בכל מוסד חינוכי.

הרכזים  היישוביים מתכללים  את עבודת תכנית קרב בישוב ובבית הספר. הם מחברים בין צרכי הקהילה (הרשות), לבין הצרכים והמאפיינים הייחודיים של כל מוסד חינוכי בו פועלת התכנית. 
אחראים על   הייזום ,התכנון, היישום הביצוע המיטבי של התכנית מההיבט התקציבי, הפדגוגי  והמנהלתי.

רכז/ת קרב  פועלים בתוך זירות שונות אלו מתוך תרבות  התערבות ייחודית שנוצרה, וגובשה לאורך שנות העבודה הרבות של תכנית קרב. תרבות  ההתערבות של תכנית קרב שמה לה כערכים מובילים את השותפות, הדיאלוג והבחירה.

כל שנה מחדש נתפרת למעשה עבור כל בית ספר וגן ילדים 'חליפת קרב' ייחודית המורכבת מסל התכניות שבוחרת וועדת היגוי בית ספרית המורכבת מהורים, צוות בית ספרי ולעיתים ילדים.  ועדה זו היא הבוחרת את הרכב התכניות והתחומים לאור מיפוי משותף של צרכים, יעדים חזקות וחולשות, ערכים קדימויות ועוד.

תפקידו של הרכז או הרכזת לוודא בהמשך כי התכניות והמדריכים הפועלים בבית הספר עושים זאת לא רק בהתאם לצרכים הבית ספריים, אלא גם בהלימה עם הפדגוגיה  של ההעשרה  שהתפתחה לאורך שנות העבודה בתכנית קרב.

הרכזים הישוביים מעודדים את בתי הספר והרשויות ליצור ,בנוסף לפעולה המתרחשת בכיתות ובגנים, תהליכים ותוצרים חוץ כיתתיים ומובילים כנסים ופעולות שיוצרים חוויה של השתייכות למקום ולקהילה ועבור הרשות כולה חוויה של שותפות ויצירה.
תפקידו של הרכז או הרכזת היישובית הוא לאפשר, לקדם לפתח וליצור ביחד עם שותפי תפקיד מתוך קרב ועזרת הקהילה הבית ספרית והרשות את המכלול כולו.

ככלל- יחידת התפעול הפדגוגית הארצית אחראית על:
-החתמת החוזים עם הרשויות והקשר השוטף איתן במהלך השנה.
-עבודת הצוותים האזוריים הכוללת ליווי והנחיה של הרכזים היישוביים 
,יישום תוכנית העבודה שנקבעה על ידי הנהלת התוכנית וקיום נהליה.
-ייזום והפעלה של פרויקטים יישוביים וארציים תוך כדי שיתופי פעולה עם יחידות בארגון ומחוצה לו.
-קליטת מדריכים, ליווי, יישום  נהלי עבודה, הערכה.
-עבודה שוטפת עם רכזות קרב בית סיפריות, מנהלות ומנהלי בתי ספר  ומנהלי מחלקות חינוך בישובים.

התפעול מחולק לארבעה אזורים. בראש כל אזור מנהל\ת אזור ולצידו צוות של רכזים אזוריים ומשרד אזורי.
במשרד תקציבן\ת .מנהלנית ונשות כוח אדם ורכש. כל אלה נותנים שרות למדריכים ומדריכות, מנהלי בתי ספר ואנשי רשויות...
​             ​   ​מפה ומשרדים אזורייםאזור דרום​​אזור ירושליםאזור מרכזאזור צפון​​