​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​

 דוחות נוכחות תלמידים- משתמשי קרב בלבד

​​
​​


​​​​

 כניסה להשתלמות זום

​​

 הקלטות מפגשי ההנחייה

​​
​​​​​

​​​

​​​​​​

​​​​​​