דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

סרטונים

סרטים
תנועה לגני ילדים- דורית רוטשטיין
18/04/2020
הכנת גינת ירק בבית-גנ"י- שרה אבוהב
18/04/2020
צבע בטבע גנ"י- שרה אבואב
18/04/2020
משחק הבלבולים- גנ"י- דורית רוטשטיין
18/04/2020
הכנת מכונת קצף בבית- גנ"י- רנן אהרונוף
18/04/2020
ידיים מוסיקליות-גנ"י- דרורית אליאש
18/04/2020