דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

Skip Navigation Linkshome שעת סיפור משחק ותאטר

התכנית משלבת מפגש חוויתי בין ספרות ילדים ערבית ובינלאומית באמצעות תיאטרון, תיאטרון בובות, משחקים ועוד. מטרת התכנית להעמיק את הכרות הילדים עם הספרים ולעודד אותם לקריאה.
התכנית מיועדת למגזר הערבי  البرنامج مخصص للوسط العربي.
התכנית משלבת באופן חווייתי מפגש בין ספרות ילדים ומגוון אמצעים כגון תיאטרון, תיאטרון בובות, משחקים, דיון ודיאלוג, יצירה. מטרת התכנית להעמיק את הכרות הילדים עם הספרים ולעודד אותם לקריאה.
בנוסף, מושם דגש מיוחד על פיתוח החשיבה של הילדים ועל הקניית ערכים חברתיים.
ספרות הילדים בתכנית מגוונת וכוללת ספרות ערבית ובינלאומית.