דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

Skip Navigation Linkshome זואוטרפיה

הפעילות מהווה הן העשרה חינוכית וחברתית לכיתה אשר זוכה להתאווררות ממערכת השעורים השגרתית
הפעילות מהווה הן העשרה חינוכית וחברתית לכיתה אשר זוכה להתאווררות ממערכת השעורים השגרתית, אך במיוחד מעניינת היא התופעה שילדים שלעיתים אינם מצליחים בלימודים רגילים, מצליחים בפעילות הכלבנית מאוד, וכך זוכים להערכה החברתית והעצמית לה הם זקוקים.