דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

Skip Navigation Linkshome שיאצו

הילדים נחשפים לעקרונות השיאצו ולומדים מיומנויות שימוש בסיסיות
הילדים לומדים את עקרונות השיאצו, מתנסים בעבודה בזוגות ורוכשים מיומנויות קשב ותקשורת זה עם זה. העקרונות הנלמדים רלוונטיים לחיי היום היום