דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

Skip Navigation Linkshome אוריגמטריה - עם חובר

בתכנית התלמידים יוצרים דגמי אוריגאמי (קיפולי נייר) מעולם החי, הצומח ועוד, ובדרך זו לומדים את הנושאים הגיאומטריים, תוך כדי רכישת ידע, מיומנות והנאה.
תכנית תומכת למידה - הוראת גיאומטריה באמצעות אמנות האוריגאמי (קיפולי נייר).
בכל שיעור התלמידים יוצרים דגם אוריגאמי מעולם החי, הצומח ועוד, ובדרך זו לומדים את הנושאים הגיאומטריים, כדוגמת מדידת זוויות, זיהוי מצולעים ועוד. התלמידים רוכשים ידע, מחזקים מיומנויות ונהנים.