דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

Skip Navigation Linkshome חושבים קומיקס

התכנית עוסקת בלימוד שפת הקומיקס לילדים. הקומיקס הינו כלי מצוין לביטוי והבעה. באמצעות הסימנים המוסכמים, באמצעותו ניתן להעביר מסרים רגשיים, חברתיים ואישיים
"חושבים קומיקס" הינה תכנית ללימוד שפת הקומיקס לילדים. הקומיקס כמתודה ,הינו כלי למידה, המשמש פלטפורמה ללימוד של מגוון נושאים. הקומיקס הינו כלי מצוין לביטוי והבעה. באמצעות הסימנים המוסכמים ,ניתן להעביר מסרים רגשיים, חברתיים ואישיים אשר מאפשרים מרחב יצירתי רב. ציורי הקומיקס גורמים הנאה מרובה לילדים ותורמים לחיזוק הביטחון והמודעות העצמית של הילד.