דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

תוכן אתר

רשימות, ספריות ויישומים אחרים

אתרי משנה

אתר SharePoint אומן בא לגן  השתנה לפני 12 חודשים
אתר SharePoint אומנות  השתנה לפני 2 שנים
אתר SharePoint אומנות - אדם תוכנית - 2110  השתנה לפני 6 שנים
אתר SharePoint אומנות בגנ"י - 2170  השתנה לפני 6 שנים
אתר SharePoint אומנות-ת.בית - 2160  השתנה לפני 2 שנים
אתר SharePoint אומנות-ת.מובנות - 2150  השתנה לפני 6 שנים
אתר SharePoint אמנות במעגנים מעגן מיכאל  השתנה לפני 5 שנים
אתר SharePoint הצגת תוצרים באמית  השתנה לפני 6 שנים
אתר SharePoint יצירת ילדי גנים  השתנה לפני 2 שנים
אתר SharePoint מופע שילוב אומנויות בצפון  השתנה לפני 6 שנים
אתר SharePoint פעילות חנוכה  השתנה לפני 4 שנים
אתר SharePoint פרויקט אשדוד דיוקן עיר  השתנה לפני 5 שנים
אתר SharePoint פרויקט חנוכה בבית הספר קרליבך  השתנה לפני 17 חודשים
אתר SharePoint צוות  השתנה לפני 7 שנים
אתר SharePoint תכנית הפארק התלמודי  השתנה לפני 6 שנים
אתר SharePoint תערוכת ביחד ננצח  השתנה לפני 6 חודשים
אתר SharePoint תערוכת תוצרים רב גילאים לכבוד חג האור  השתנה לפני 6 שנים