דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

גישור כלי לחיים- גבים 1480 - גישור כלי לחיים

32
בתכנית גישור - כלי לחיים (1480) נלמדת שיטת גישור מובנית המייצרת שפה אחרת בביה"ס. היא מקנה כלים ישימים בתחום הגישור ופתרון סכסוכים ומאפשרת לתלמידים ללמוד וליישמה במהירות.
מטרת התכנית היא להקנות לתלמידים כלים ישימים בתחום הגישור ופתרון הסכסוכים הן לסביבת בית- הספר, והן לחייהם האישיים. התכנית שמה דגש על הנגשת השפה והפעילויות לקהלי תלמידים שונים וצרכיהם הייחודיים. שיטת הגישור הנלמדת הינה מובנית, ומאפשרת לתלמידים ללמוד וליישמה במהירות, ומייצרת שפה אחרת בבית-הספר. התהליך נלמד באופן חווייתי ומעניין, התלמידים מתנסים בתרגולים רבים אשר מאפשרים להם לשפר את מיומנויות הגישור האישיות שלהם בכל מעגלי החיים.