דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

Skip Navigation Linkshome לא בשימוש 1

התוכנית נועדה לחזק את יכולות ההבעה בעל-פה
של המשתתפים בה, לפתח בהם יכולות רטוריות,
לפתח בהם הקשבה ביקורתית ולאפשר להם להכיל,
מצד אחד, את דעתו של האחר- ולגבש, מצד שני,
מענה מובנה והגיוני.
התוכנית נועדה לחזק את יכולות ההבעה בעל-פה
של המשתתפים בה, לפתח בהם יכולות רטוריות,
לפתח בהם הקשבה ביקורתית ולאפשר להם להכיל,
מצד אחד, את דעתו של האחר- ולגבש, מצד שני,
מענה מובנה והגיוני.