דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

Skip Navigation Linkshome פלאי בוקר

התכנית פועלת במתנ"ס שחמון באילת. הפעילות כוללת התנסות בחדר ערכות לגו ובחדר תנועה ייחודיים.
התכנית מתקיימת במרכז הגיל הרך במתנ"ס שחמון באילת וכוללת שלושה מפגשים שאורך כל אחד מהם שעתיים וחצי. כל פעילות כוללת התנסות בחדר ערכות לגו ובחדר תנועה ייחודיים. חוויות הלמידה הממוקדת סביב הילד ומטפחת למידה פעילה מאפשרת ומדרבנת את הילדים להיות אחראיים ומעורבים באופן פעיל ברכישת הידע האישי שלהם. התכנית מקדמת למידה חוויתית בדגש על פיתוח מיומנויות רגשיות וחברתיות. נושאי התוכן בתכנית מגוונים ומותאמים לעולמו ולסביבתו של הילד.