דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

Skip Navigation Linkshome חוק ומשפט

תכנית בנושא חוק ומשפט ובאמצעות הצגת משפטים מבויימים, הילדים רוכשים ערכים של אזרחות ויכולת רטורית.
התכנית עוסקת בנושאים חברתיים מחיי היומיום של הילדים.  באמצעות משפטים מבוימים, רוכשים בדרך זו ערכים של אזרחות טובה ואף מחזקים את יכולתם הרטורית.