דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

Skip Navigation Linkshome תבל

התכנית חושפת את הילדים לתרבויות קרובות ורחוקות. היא מבקשת לפתח אצל הילדים סקרנות הטבעית, טפוח מיומנויות הקשבה, דיאלוג, סובלנות וקבלת האחר, כל זאת בדרכים חוויותיות.
התכנית חושפת את הילדים לתרבויות קרובות ורחוקות בדרכים חווייתיות ובאמצעים דידקטיים מגוונים. התכנית עוסקת בנושאים של שונה ודומה, זר ומוכר, מאחד ומייחד. התכנית מבקשת לפתח אצל הילדים את הסקרנות הטבעית, לטפח מיומנויות של הקשבה, של דיאלוג, של סובלנות ושל קבלת האחר, כמו גם חיבור אל עצמם, אל משפחתם ואל תרבותם.