דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

Skip Navigation Linkshome אני ואתה - ת.בית

תכנית חברתית המבקשת להתמודד עם אתגרי החינוך לאזרחות פעילה,מתוך הכרה בערכים ובפוטנציאל החינוכי הגלום ביצירת מרחב השפעה משמעותי עבור ילדים וילדות בתוך בית הספר. 
0תכנית "אני ואתה" הינה תכנית חברתית המתמודדת עם אתגרי החינוך לאזרחות פעילה, מתוך הכרה בערכים ובפוטנציאל החינוכי הגלום ביצירת מרחב השפעה משמעותי עבור ילדים וילדות בתוך בית הספר. התכנית מבקשת מהתלמידים להתבונן על המציאות המוכרת במבט חדש ולבדוק אילו דברים הם היו רוצים לשנות. התכנית תטמיע בקרב הילדים והילדות את המסר שלנקודת המבט שלהם יש ערך ותנחיל בהם תחושה של מסוגלות להשפיע על המציאות שלהם. הילדים יתנסו בהובלה של מהלך אקטיביסטי קולקטיבי שיוצא מתוך ההתבוננות המחודשת בעולמם ושואף לייצר פעולה משמעותית של חברת ילדים לשם יצירת מציאות חברתית טובה יותר. מרחב פעולה שכזה יאפשר לילדים לגלות בעצמם כישורים אישיים ויכולות חברתיות ולהביאם לידי ביטוי. השילוב שבין חיבור לנקודות חוזק של תלמידים וההשתייכות לקבוצת שווים שפועלת לקידום רעיון משותף, יוצר חוויה שמאפשרת לילדים להביא לידי ביטוי מגוון של יכולות וכישורים שלא כולם מובעים בחווית היום יום הבית ספרית. כך, מוקנית תחושת ערך ומשמעות ליחיד ונוצרת נקודת פתיחה לצמיחה של מנהיגות המכילה מגוון רחב יותר של תלמידים ותלמידות.