דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

אקולוגיה ואיכות הסביבה 718 - אקולוגיה ואיכות סביבה

31
התכנית אקולוגיה ואיכות הסביבה (0718) מגישה בצורה ידידותית מושגים ותהליכים הנוגעים באקולוגיה ובאיכות סביבה ומזמינה את הילדים להפוך ל’שגרירים ירוקים’ בקהילה.
פיתוח בר-קיימא, טביעת רגל אקולוגית, טובעים באשפה, כדאי למחזר!, סביבה רועשת מול סביבה שקטה, מגוון מינים, שמירת חורש ויערות. אלה חלק ממגוון שיעורים שבהם משולבים נושאים אקטואליים מחיי היומיום של הילדים. התכנית מגישה בצורה ידידותית מושגים ותהליכים הנוגעים באקולוגיה ובאיכות סביבה ומזמינה את הילדים להפוך ל’שגרירים ירוקים’ בקהילה. ניתן לשלב השתלמויות לסגל המורים והגננות להעצמת התהליך ולהחדרת החינוך הסביבתי כהסמכה לקבלת תו ירוק.