דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

חיות וחיוכים 760 - חיות וחיוכים

30
התכנית חיות וחיוכים (0760) מקרבת את הילדים לעולם בעלי-החיים באמצעות לימוד חווייתי. במפגשים עם בעלי-החיים הילדים מפתחים יכולות רגשיות, חברתיות ולימודיות. באמצעות עריכת ניסויים, הילדים מפתחים יכולות לימוד.
במסגרת התכנית הילדים נחשפים למפגשים עם בעלי-חיים ולתכניות חקר. התכנית מקרבת את הילדים לעולם בעלי-החיים באמצעות לימוד חווייתי. המפגשים עם בעלי-החיים מפתחים יכולות רגשיות, חברתיות ולימודיות. שיעורי החקר עוסקים בפיתוח יכולות הלימוד העצמי של הילדים באמצעות עריכת ניסויים.