דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

ילדים מובילי שינוי א-ו 796 796 - ילדים מובילי שינוי א-ו

37
התכנית "ילדים מובילי שינוי" (796) עוסקת בחינוך סביבתי ומטרתה לקדם את נושאי הקיימות והשמירה על הטבע והסביבה. התכנית מתאימה למוסדות חינוך המעוניינים להטמיע ערכים חברתיים, סביבתיים והובלת שינוי סביבתי בקהילה.
תכנית החינוך הסביבתי הינה רב-שנתית ומטרתה לקדם את נושאי הקיימות והשמירה על הטבע והסביבה בקרב הדור הצעיר, ועל כן מתאימה מאוד למוסדות חינוך המעוניינים להטמיע ערכים חברתיים, סביבתיים והובלת שינוי סביבתי בקהילה. התכנית נבנית בהתאמה לנושאים מתכניות הלימודים המומלצות על ידי משרד החינוך ולחומרי הלימוד השונים הנלמדים בבתי-הספר היסודיים ולכל שכבת גיל בנפרד.