דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

חינוך סביבתי- תחום בית 27071 - חינוך סביבתי- תחום בית

9
תחום הטבע והסביבה בתכנית קרב מאגד בתוכו תכניות העוסקות בחינוך לקיימות מעשית מתוך אמונה כי הדרך הנכונה להטמיע תפיסה מסוימת היא לשלב אותה באורח החיים. התכניות גמישות, ומותאמות לכל בית ספר וגן על פי סביבתו, ובהתאם לדיאלוג עם הצוות החינוכי.
בעולם בו אנו חיים, הילדים מנותקים רוב היום ממגע ישיר עם הסביבה, ישנה התכנסות לפעילות בין כתלי הבית והכיתה וחלק גדול מהתקשורת מתבצע באמצעות מסכים. מטרת התכניות היא לקרב את הילדים בחזרה אל הטבע, לאהוב אותו(ביופיליה), ולאפשר להם לגדול כאכפתיים ומעורבים בסביבתם. באמצעות המגע, ההתבוננות, הלמידה והחקר- מתחזקות תחושות השייכות והכבוד לסביבה.אנו מאמינים כי יש להפוך את בית הספר והגן למקום מדגים בו ניתן לתרגל על בסיס יומיומי אורח חיים מקיים. בית הספר והגן יהפכו למקום מדגים לערכים לאופנים ולמסגרות החברתיות שיש לקיים בכדי להצליח ולהתקיים בכדור ארץ אחד.