דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

כנס זואולוגים ביבניאל כנס זואולוגים ביבניאל

כנס זואולוגים ביבניאל
כנס זואולוגים צעירים ביבניאל התקיים במסגרת תכנית חקר בעלי חיים. בתי הספר של עמק הרדן אשר השתתפו בכנס הציגו את המחקרים שביצעו. הכנס התקיים בפינת החי ביבניאל בשיתוף המתנ"ס המקומי.
ראובני יוספה
תלמידים; הורים
01/03/2017 08:00
01/03/2017 14:00
פינת החי ביבניאל
יסודי
כנס זואולוגים צעירים ביבניאל התקיים במסגרת תכנית חקר בעלי חיים. בתי הספר של עמק הרדן אשר השתתפו בכנס הציגו את המחקרים שביצעו. הכנס התקיים בפינת החי ביבניאל בשיתוף המתנ"ס המקומי.