דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

בעלי חיים- תכניות בית 27631 - בעלי חיים- תכניות בית

7
תכניות בית העוסקות בקשר וההיכרות עם בעלי חיים ועם הטבע בסביבה הקרובה. המפגש מסקרן ומרתק ומעודד רכישת מיומנויות של תהליכי חקר.
התכניות חושפות את הילדים לעולם בעלי החיים, המרתק ומסקרן. הם מפתחים מיומנויות חקר ויצירת מודעות לסביבה.
התכניות מתנהלות בפינות חי, או בחדרי חקר בביה"ס ובתכנית הצפרות נבנות ומוצבות תיבות קינון ופינות האכלה ונשתלות גינות המושכות ציפורים.