דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

Skip Navigation Linkshome בעלי חיים מדע וחברה

התוכנית מתמקדת בגינה אקולוגית- מקיימת ורואה בגינה כסביבה חינוכית המאפשרת לילדים מגע ישיר עם הטבע,
התוכנית מתמקדת בגינה אקולוגית- מקיימת ורואה בגינה כסביבה חינוכית המאפשרת לילדים מגע ישיר עם הטבע, התנסות בעבודת האדמה, הנאה מתהליך שלם של צמיחה, התפתחות והשתנות מזרע לפרי, אפשרות ליהנות ממזון שגידלנו במו ידם, מפגש עם צמחים ובעלי חיים וקיום דיאלוג משמעותי עם הסביבה.