דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

Skip Navigation Linkshome דעת חי

התכנית עוסקת במפגש בלתי אמצעי עם בעלי חיים, תוך לימוד כי גם לבעלי-החיים יש תכונות, רגשות, פחדים והתמודדויות, ממש כמו לבני-האדם.
התכנית מדגישה את נושא שימור החי והצומח בטבע ומתמקדת בהיבטים שונים של יחסי גומלין בין האדם לסביבתו. מפגשים בלתי אמצעיים עם סוגים רבים של בעלי-חיים חושפים את הילד לעולמם המרתק של בעלי-החיים. הילד לומד כי גם לבעלי-החיים יש תכונות, רגשות, פחדים והתמודדויות, ממש כמו לבני-האדם.