דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

Skip Navigation Linkshome מפגשי טבע

התכנית מפגישה את הילדים עם בעלי-חיים ומפתחת מיומנויות חשיבה באמצעות שיטת הוראה חווייתית, מוחשית וחוקרת.
תכנית העשרה ייחודית המפגישה את הילדים עם בעלי-חיים ומפתחת מיומנויות חשיבה תוך הפעלת שיטת הוראה חווייתית, מוחשית וחוקרת. באמצעות פעילות חקר, מעקב ותיעוד מקרבים את הילדים לעולם מדעי הטבע. משחקי תפקידים, שעשועים ודפי עבודה המותאמים לשכבות הגיל, תורמים לחוויה ולחדוות הלמידה. ניתן לשלב בתכנית תכנים בנושאי טבע כגון גינה, מזג אוויר, תחנות האכלה, שמירת טבע, מיחזור, קומפוסט ועוד.