דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

Skip Navigation Linkshome תכניות מדעים

התכנית מתבססת על חשיפה, התנסות וחוויה לעולם המדע, עידוד הסקרנות בדוק ולחקור תופעות שונות. הלמידה משולבת משחק וחוויה ומתבצעת באמצעות סיורים בסביבת בית הספר, פעילות מעבדתית, ועוד.
תכנית מדעים מתבססת על חשיפה, התנסות וחוויה לעולם המדע, עידוד הסקרנות הפנימית, עידוד התלמידים הצעירים לבדוק ולחקור תופעות שונות. הלמידה משולבת משחק וחוויה ומתבצעת באמצעות סיורים בסביבת בית הספר, פעילות מעבדתית, הדגמות, שימוש במדיה ובמצגות, סדנאות יצירה ובניית דגמים פעילים הממחישים תחומי מדע שונים: פיסיקה, כימיה, ביולוגיה, מדעי התזונה ומדעי הסביבה.