דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

Skip Navigation Linkshome כמיה

התכנית עוסקת בחשיפה של עולם הכימיה, עידוד הסקרנות הפנימית לחקר של תופעות שונות. בשכבות הנמוכות הלמידה משלבת משחק, בניה ויצירת דגמים ובשכבות הגבוהות הלמידה מתבצעת באמצעות סיורים בסביבת ביה"ס, פעילות מעבדתית ועוד.
התכנית בשכבות הצעירות מתבססת על חשיפה, התנסות וחוויה בעולם הכימיה, עידוד הסקרנות הפנימית לחקר של תופעות שונות. הלמידה משלבת משחק, בניה ויצירת דגמים אישיים תוך פיתוח והעצמה אישית.
הפעילות בשכבות הגבוהות מתמקדת בפעילות מדעית חקרנית המאפשרת לתלמידים לחקור בדרכים מגוונות המעודדות פיתוח חשיבה מדעית וטיפוח סקרנות טבעית. הלמידה מתבצעת באמצעות סיורים בסביבת ביה"ס, פעילות מעבדתית, הדגמות, שימוש במדיה ובמצגות, סדנאות יצירה ובניית דגמים להמחשת תחומי מדע שונים.