דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

Skip Navigation Linkshome מדע במטבח

בתכנית הילדים רוכשים מושגי יסוד מדעיים באמצעות ניסויים, משחקים, הפעלות ותוצרים מעניינים ומלהיבים.
הילדים מתוודעים לתחום המדע באמצעות ניסויים, משחקים, הפעלות ותוצרים מעניינים ומלהיבים. התכנית מעניקה לילדים:
בסיס רגשי-חווייתי היוצר תחושת מסוגלות ללמוד ולעסוק במדע בהמשך דרכם;
בסיס חשיבתי הבוחן תופעות בשיטתיות מדעית קפדנית;
בסיס של שפה ומושגי יסוד מדעיים שישמשו את הילדים במהלך חייהם.