דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

Skip Navigation Linkshome מדעים א-ג

תכנית העוסקת בתחום המדעי-טכנולוגי, באמצעות בניית דגמים הממחישיםאת החומר הנלמד ומדגימה תופעות ועקרונות מדעיים.
התכנית עוסקת בתחום המדעי-טכנולוגי באמצעות רכישת ידע ומיומנויות עבודה. התכנית מבוססת על בניית דגמים שממחישה את החומר הנלמד ומדגימה תופעות ועקרונות מדעיים. לכל נושא מותאמת ערכת בניה אישית או קבוצתית. התלמידים עוסקים בתכנון ובהוצאה לפועל של פרויקטים.