דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

Skip Navigation Linkshome אלקטרוניקה ד-ט

התכנית עוסקת בשילוב רכישת ידע ומיומנויות עבודה בתחום הטכנולוגי-אלקטרוני,  באמצעות בניית פרויקטים אישיים וקבוצתיים ייחודיים.
לימוד עקרונות טכנולוגיים ויישומם באופן חווייתי באמצעות בניית פרויקטים אישיים וקבוצתיים ייחודיים. התכנית עוסקת בשילוב רכישת ידע ומיומנויות עבודה בתחום הטכנולוגי-אלקטרוני. התלמיד לומד על תופעות ועקרונות טכנולוגיים תוך פיתוח מיומנויות עבודה באמצעות בניית דגמים. לכל נושא מותאמת ערכת בניה אישית או קבוצתית. התלמידים עוסקים בתכנון ובהוצאה לפועל של פרויקטים.