דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

Skip Navigation Linkshome טיסנאות ואלקטרוניקה

התכנית עוסקת תחום הטיסנאות: לימוד חוקי אווירודינמיקה
ובתחום האלקטרוניקה: לימוד תחומי החשמל והאלקטרוניקה.
תחום הטיסנאות: לימוד חוקי אווירודינמיקה באמצעות לימוד עקרונות חוקי התעופה ובניית טיסנים;
תחום האלקטרוניקה: לימוד תחומי החשמל והאלקטרוניקה באמצעות בניית פרויקטים אישיים מגוונים.