דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

Skip Navigation Linkshome רובוטיקה

התכנית עוסקת בעולם הרובוטיקה, תוך היכרות עם מרכיביו המגוונים: אלקטרוניקה, מכניקה, בנייה, תכנות ולוגיקה, במטרה ליצור הבנה ולעורר את הסקרנות הטבעית של התלמידים.
התכנית חושפת את התלמידים לעולם הרובוטיקה תוך היכרות עם מרכיביו המגוונים: אלקטרוניקה, מכניקה, בנייה, תכנות ולוגיקה, במטרה ליצור הבנה ולעורר את הסקרנות הטבעית של התלמידים. ייחודה של הערכה בכך שאינה מתמקדת ברובוטיקה בלבד אלא יוצרת חוויית למידה והתנסות הוליסטית לפיתוח מיומנויות שפה וחשבון. הילדים לומדים מילים ומושגים חדשים ומפתחים מגוון מיומנויות בתחומי השפה, המוטוריקה, ראיית המרחב, כישורים חברתיים, אלגוריתמיקה ועוד.