דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

Skip Navigation Linkshome חונכות הרשת החברתית

הרשת החברתית מציבה את נושא ‘מצוקתם של ילדים וילדות’ כיעד הראשון במעלה לעבודה, תוך התמקדות בבתי ספר המשרתים אוכלוסיית מצוקה בפריפריה (ארצית או עירונית).
הרשת החברתית מציבה את נושא ‘מצוקתם של ילדים וילדות’ כיעד הראשון במעלה לעבודה, תוך התמקדות בבתי ספר המשרתים אוכלוסיית מצוקה, נמצאים בפריפריה (ארצית או עירונית), קולטים ילדי עולים ובתי-ספר במגזר הערבי.

מה בתכנית?
מודל העבודה של הרשת מתבסס על כניסתם של חונכים מבוגרים בהיקף משמעותי לבית-הספר;
החונכים עוברים הכשרה מאסיבית ומלווים בהנחייה צמודה, ותפקידם מתרכז בעבודה פרטנית ומערכתית עם ילדים וילדות במצוקה ועם צוות בית-הספר, תוך ניסיון להדגים את האפקטיביות העצומה בקיומו של ‘מבוגר משמעותי’ לילד או לילדה הנמצאים במצוקה; 
תפקידם הנוסף הוא לאפשר למבוגרים נוספים בבית-הספר (מורים), לאנשי מקצוע חיצוניים (פסיכולוגים, עובדים סוציאליים) ומבוגרים אחרים בחיי הילדים והילדות (הורים), לממש את תפקידם על הצד הטוב ביותר, ולעיתים, להפוך בעצמם למבוגרים משמעותיים;
עבודת הרשת מתבצעת בתמיכתו של שפ”י (שירות פסיכולוגי-ייעוצי של משה”ח);
עבודת הרשת מתקיימת במהלך השנה כולה (כולל חופשות) ומלווה בהערכה מקצועית של יחידת ההערכה;
איש קשר: חן למפרט / 052-8385515 / chenl@karev.org.il