דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

Skip Navigation Linkshome ראפ קידס

תכנית רב תחומית העוסקת בתקשורת, ראפ, כתיבה
ערכית ויצירה באמצעות כלים טכנולוגיים.
תכנית רב תחומית העוסקת בתקשורת, ראפ, כתיבה
ערכית ויצירה באמצעות כלים טכנולוגיים.
התכנית עוסקת בחומרים הרלוונטיים לעולמם של
התלמידים נותנת ביטוי לריבוי אינטליגנציות ומתן חיזוק אישי לכל תלמיד על פי יכולתו בהלימה לרוח תכנית קרב )שינה ושטיין, 2014 .)
הידע בשיעורים מובנה במלאו ע"י הילדים, תהליך שמתקיים כתוצאה ממוטיבציה פנימית שמובלת ע"י
תוצרים מלהיבים ועדכניים שבסוף התהליכים המרתקים. התכנית מעודדת לומד יצירתי וסקרן, בעל חשיבה
ביקורתית, בעל כישורי תקשורת ושפה.