דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

Skip Navigation Linkshome חינוך מוסיקלי

תכנית לימודים של חינוך מוזיקלי, המבקשת להטמיע בגני הילדים רפרטואר איכותי באמצעות ריבוי גישות הוראה מותאמות לגיל הרך.
תכנית לימודים של חינוך מוזיקלי, המבקשת להטמיע בגני הילדים רפרטואר איכותי באמצעות ריבוי גישות הוראה מותאמות לגיל הרך. שיעורי המוזיקה של "תנועה בהנאה" מותאמים לתכנית הלימודים של משרד החינוך, תוך שימת דגש על נושאי מעגל השנה, עונות, חגים, ונושאי חתך שונים בהם עוסקות הגננות. המורות למוזיקה משתמשות במתודולוגיות הוראה מסורתיות וחדשניות, ושמות דגש רב על הפעילות המוזיקלית של הילדים בגן. בכל שיעור מוזיקה המורה למוזיקה תעודד את הילדים לשיר, לנוע, לרקוד, לנגן בכלי נקישה מותאמים, להיחשף למגוון רחב של יצירות מתרבויות שונות, ולהשתמש באביזרים מוזיקליים העשויים להעשיר את חווית הלמידה.