דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
כניסה
הסתר תפריט
תכניות העשרה
אלטרנטיבי
אמנות
חברה ותרבות
חינוך מוסיקלי
חינוך סביבתי
חקר ומדע
טכנולוגיות מתקדמות
מחול ותנועה
מיומנויות חיים
מילים וסיפורים
ספורט
עם וארץ ישראל
פיתוח חשיבה
צילום וידאו וקולנוע
שפות
תאטרון ודרמה
מודלים נוספים
header right

גן רוקד- ריקודי עם בגיל הרך- 1102 1102 - גן רוקד - ריקודי עם בגיל הרך

38
התכנית גן רוקד (1102) עוסקת בלימוד ריקודי-עם בגיל הרך. התכנית מקנה ערכים חברתיים כגון אהבת הארץ, שיתוף פעולה וסובלנות וכן מפתחת את תחום התנועה במרחב, צעדי מחול ומקצבים, ויכולת אימון. 
לימוד ריקודי-עם בגיל הרך. התכנית מחזקת אצל הילדים את שמחת אהבת הארץ באמצעות ריקודים ישנים וטובים שלא נס לחם בצד ריקודים חדשים ועדכניים. התכנית מקנה ערכים חברתיים כגון שיתוף פעולה וסובלנות כלפי היחיד בקבוצה ומפתחת את תחום התנועה במרחב, צעדי מחול ומקצבים, ויכולת אימון.  התכנית נותנת בהשאלה דיסק לכל גן על מנת שהילדים ירקדו במהלך כל השנה.